Noteikumi

Piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumi:

1. Piepūšamās atrakcijas lietošana paredzēta bērniem sākot no 3 gadu vecuma.

2. Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms piepūšamās atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem, un neatstāt bērnus bez uzraudzības piepūšamajā atrakcijā.

3. Piepūšamo atrakciju paredzēts lietot gan telpās, gan brīvā dabā.

4. Nelietot piepūšamo atrakciju stipra vēja (virs 7m/s) un ilgstošu nokrišņu gadījumā.

5. Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām uc.).

6. Piepūšamo atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu (5-15min.), izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V-230V.

7. Nofiksē piepūšamo atrakciju pie laukuma pamatnes ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem.

Piepūšamajā atrakcijā aizliegts:

1. Atrasties apavos;

2. Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas;

3. Lietot asus, karstus uc. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus uc. produktus;

4. Ievest dzīvniekus;

5. No slīdkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slīdkalniņu;

6. Pārsniegt kopējo pieļaujamo bērnu skaitu, vecumu un svaru;

7. No piepūšamās atrakcijas aizliegts izlekt! Lai izkāptu no tās, ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj.

Kubla uzstādīšanas noteikumi:

Piekabi novietot līdzenā - horizontālā vietā.

Nofiksēt piekabes ratus izmantojot tam paredzētos ķīļus.

Uzstādīt atbalsta „kāju” piekabes priekšpusē izmantojot regulējamo atbalsta riteni, piekabi pieceļot vai nolaižot.

Nofiksēt piekabes aizmugurē un priekšpusē esošās atbalsta kājas, pamatnei novietojot paliktņus.

Papildus trepi, kas nāk komplektā pārvietojamam kublam, kārtīgi novietot piekabes aizmugurē, lai tas būtu stabils.

Krāsnij uzstāda skursteni (2 posmus saliekot kopā).

Pirms kubla uzpildīšanas ar ūdeni pārliecināties, vai kubls tiešām atrodas horizontālā plaknē, lai būtu droša kubla uzpildīšana un lietošana, pretējā gadījumā iespējama piekabes sasvēršanās, kā rezultātā var tikt radīti bojājumi inventāram.

Pirms kubla uzpildīšanas pārliecinieties vai abi krāni ir aizvērti (kublam un krāsnij).

Veiciet kubla uzpildi līdz ieteicamajai ūdens atzīmei. Uzpildīšanai izmantot tīru ūdeni (bez duļķiem, māliem, smiltīm u.c.).

Krāsns kurināšanu drīkst uzsākt tikai kad ūdens pārsniedzis otro ūdens cirkulācijas caurules augstumu.

Kubla krāsni drīkst kurināt ar visa veida malku. Kubla krāsni aizliegts kurināt ar visa veida briketēm, granulām, akmeņoglēm, gāzveida, šķidrajiem kurināmajiem.

Kubla novākšanas noteikumi:

Pirms ūdens nolaišanas pārliecināties vai krāsns ir izkūrusies.

Ūdens nolaišanai izmantojiet speciāli tam paredzētos krānus un šļūteni. Vispirms izlaidiet ūdeni no kubla, un pēc tam no krāsns (aptuvenais ūdens daudzums ~1,5 m3).

Pabeidzot novadīt ūdeni, veikt kubla skalošanu. Nekādā gadījumā neberzt kubla vannu ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai raupjiem, asiem sūkļiem vai birstēm. Nepieciešamības gadījumā veikt krāsniņas tīrīšanu.

Kad kublam ūdens ir izlaists var pacelt papildu atbalsta kājas un veikt piekabes pieāķēšanu automašīnai.

Tikai pēc piekabes pieāķēšanas drīkst atbrīvot piekabes riteņus no ķīļiem.

Sakārtojot visus palīgmateriālus (atbalsta klučus; papildus pakāpienu, skursteni, gumijas paklāju) var uzsākt kubla transportēšanu.

Kubla lietošanas drošības noteikumi:

Kubla krāsni aizliegts iekurt pirms ūdens nav sasniedzis noteikto atzīmi kublā (augšējā ūdens atvere).

Nedrīkst aizskart karstas krāsns un skursteņa detaļas.

Kubla krāsns durtiņām kurināšanas laikā jābūt aizvērtām.

Kubla kāpnes ir kārtīgi jānostiprina un pirms kāpšanas jāpārliecinās par to stabilitāti.

Iekāpjot un izkāpjot no kubla, ir jāuzmanās, jo mitras kāpnes var būt slidenas.

Iekāpšana uz izkāpšana kublā notiek tikai tam paredzētā vietā.

Kublā nedrīkst bez uzraudzības atstāt mazus bērnus, jo kublā ir apmēram 1m dziļš ūdens.

Nedrīkst kublā lietot plīstošus (stikls utml.) traukus.

Aizliegts pie kubla ūdens pievienot aromātiskas eļļas, krāsvielas utml. piemaisījumus.

Zemās temperatūrās <0 t nedrīkst atstāt kublā un krāsnī ūdeni - pēc lietošanas, kad izdegusi krāsns, ir jāizlaiž ūdens gan no kubla, gan no krāsns.

Elektroierīcēm no kubla jābūt pienācīgā attālumā. Nelietot kublā dažādas, ar elektrību darbināmas iekārtas (burbuļu taisītājus utml).

Aizliegts platformas riteņus atbrīvot no ķīļiem, ja kubls ir piepildīts ar ūdeni. Jāņem vērā, ka pilna kubla svars ir apmēram 2 tonnas.

Aizliegts kublam un platformai veikt jebkādas, iepriekš ar izpildītāju nesaskaņotas, vizuālas un tehniskas izmaiņas. Vienlaicīgi maksimālais personu skaits kublā ir 6-8 personas (atkarīgs no personu lieluma)

Ieteikumi:

Pirms iekāpt karstajā kublā ieteicams nomazgāties dušā vai vismaz noskaloties.

Zemā gaisa temperatūrā lietojot Kublu, ieteicams galvā vilkt plānu cepuri.

Optimāla kubla ūdens lietošanas temperatūra ir 38 grādi pēc celsija.

Kubla procedūras neiesaka cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām, ādas slimībām, kā arī grūtniecēm.

UZMANĪBU!

Novietojot kublu uz nelīdzenas virsmas ir iespējama kubla konstrukcijas neatgriezeniska salūšana, kā rezultāts būs Kubla neatgriezeniska bojāeja! (Piepildīta kubla masa ir ~2 tonnas).

Kurinot krāsni ar zemu ūdens līmeni, tā tiks pārkarsēta un neatgriezeniski sabojāta!

Kurinot krāsni ar nepiemērotu kurināmo, tā tiks pārkarsēta un neatgriezeniski sabojāta!

Ūdenim pievienojot neparedzētus piemaisījumus, var tikt sabojātas kubla konstrukcija un detaļas.

Pirts uzstādīšanas noteikumi

1. Piekabi novietot līdzenā – horizontālā vietā.

2. Nofiksēt piekabes ratus izmantojot tam paredzētos koka klučus.

3. Uzstādīt atbalsta „kāju” piekabes priekšpusē izmantojot regulējamo atbalsta riteni, piekabi pieceļot vai nolaižot.

4. Nofiksēt piekabes aizmugurē esošās divas atbalsta kājas, pamatnei novietojot koka paliktņus.

5. Uzstāda komplektā ietilpstošos papildus pakāpienus, ja tas nepieciešams.

6. Krāsns kurināšanu var uzsākt tikai tad, kad ūdens tvertnē ir iepildīts ūdens.

7. Krāsni drīkst kurināt ar lapkoka malku, krāsni aizliegts kurināt ar visa veida briketēm, granulām, akmeņoglēm, gāzveida šķidrajiem kurināmajiem.

Pirts novākšanas noteikumi

1. Pēc pirts lietošanas izvadīt ūdeni no pirts.

2. Pēc pirts ūdens izvadīšanas iztīrīt pirti.

3. Kad pirts ir atbrīvota no cilvēkiem, tad drīkst pacelt atbalsta kājas, un veikt piekabes pieāķēšanu.

4. Tikai pēc piekabes pieāķēšanas drīkst atbrīvot piekabes riteņus no ķīļiem.

5. Sakārtojot visus palīgmateriālus (atbalsta klučus; papildus pakāpienus) var uzsākt pirts transportēšanu.

 Pirts lietošanas drošības noteikumi.

1. Pirts krāsni drīkst kurināt ar visa veida malku. Pirts krāsni aizliegts kurināt ar visa veida briketēm, granulām, akmeņoglēm, gāzveida, šķidrajiem kurināmajiem.

2. Krāsni aizliegts iekurt, pirms ūdens tvertne nav uzpildīta ar ūdeni.

3. Nedrīkst aizskart karstas krāsns un skursteņa detaļas.

4. Pirts kāpnes ir kārtīgi jānostiprina un pirms kāpšanas jāpārliecinās par to stabilitāti.

5. Iekāpjot un izkāpjot no pirts, ir jāuzmanās, jo pirts grīda un kāpnes var būt slidenas.

6. Atstāt bez uzraudzības mazus bērnus.

7. Nedrīkst pirtī lietot plīstošus (stikls utml.) traukus.

8. Aizliegts platformas riteņus atbrīvot no bremzēm, ja pirtī atrodas cilvēki un piekabe nav pieāķēta.

9. Aizliegts pirtij un platformai veikt jebkādas, iepriekš ar izpildītāju nesaskaņotas, vizuālas un tehniskas izmaiņas.

Ieteikumi

• ·        Pirms apmeklēt pirti ieteicams nomazgāties dušā vai vismaz noskaloties.

• ·         Pirts procedūras neiesaka cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām, ādas slimībām, kā arī grūtniecēm.

UZMANĪBU!

• Novietojot pirts piekabi, uz nelīdzenas virsmas ir iespējama pirts konstrukcijas neatgriezeniska salūšana, kā rezultāts būs pirts neatgriezeniska bojāeja!

• Kurinot krāsni ar nepiemērotu kurināmo, tā tiks pārkarsēta un neatgriezeniski sabojāta!